Produkt dhe Fotografi Kreative

Mat Mat

Kapni detajet e grumbujve në fotografinë e produktit dhe setin e dizajnit për fotografitë krijuese të produktit për katalogun.

Klienti /

Intenv

Roli /

Drejtimi i Artit

Fotografi

Agjencia /

ThePenToolDesignInc.

Viti /

2017