Fotografi e Produkteve

Produktet FMCG

Shkrepja e produkteve të produkteve FMCG për dyqan me pakicë në internet.

Klienti /

Shitje Atob India Pvt. Lmt.

Roli /

Fotografi

Agjencia /

ThePenToolDesignInc.

</s></s>

Viti /

2017