IMG_7876.jpg

Fotografi e Produkteve

Maska & PPE

Fotografi për marka të ndryshme që shesin maska dhe PPE në platforma të ndryshme të tregtisë elektronike si Amazon, Flipkart, Myntra etj.