Fotografi në shkollë: NIFT

Qendra / Biblioteka e Burimeve

Fotografi e brendshme e shkollës për Institutin Kombëtar të Teknologjisë së Modës. Kapja e Qendrës së Burimeve të Mrekullueshme e cila ka futur njohuri për shumë dizajnerë të mëdhenj të vendit tonë.

Klienti /

NIFT

Roli /

Drejtimi i Artit

Fotografi

Agjencia /

Pozeri

</s></s>

</s></s>