Editoriale

Qilima

Xhirime krijuese për katalogun / revistën e tyre të brendshme; duke shfaqur koleksionet e tyre më të fundit.

Klienti /

qëllimi

Roli /

Drejtimi i Artit

Fotografi

Agjencia /

ThePenToolDesignInc.

Viti /

2017