Fotografi e ushqimit: editoriale

Mallrat e pjekura: Bukë

Kapja e bukëve të sapo pjekura për reklama dhe broshura.

Klienti /

HomeBakers Pvt. Sh.pk

Roli /

Drejtimi i Artit

Fotografi

Agjencia /

ThePenToolDesignInc.

Viti /

2017