Identiteti i markës

OJQ

Krijimi i një logo efektive dhe identiteti i markës për një OJQ me bazë në Delhi. Qëllimi i tyre kryesor ishte të përqendroheshin në anën e ndjeshme; që janë të drejtat, mundësitë dhe respektimi i barabartë për gjininë e tretë.

Klienti /

NGJITET

Roli /

Dizajni i Logos dhe Identiteti i Markës

Agjencia /

ThePenToolDesignInc.

Viti /

2017